Kontroll i arbetslivet kommer att övervakas med hjälp av checklistor

Kontroll i arbetslivet kommer att övervakas med hjälp av checklistor

Motsvarande dekret undertecknades av Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev.Pri kontroller av efterlevnaden av arbetsrätten i samband med planerade inspektioner dekret tvingar revisorer använder checklistor. De föreskrivna de grundläggande kraven för den granskade enheten eller enskilda företagare. Det förutsätts att inspektörerna inte kommer att kunna gå längre än listan över de krav som anges i dessa checklistor.

Det förväntas att detta kommer att öka insynen i tillsynsorgan och för att minska den administrativa bördan.

När man planerar granskning av arbetsgivare som hänför sig till måttliga riskkategorier kommer sådana ark att tillämpas från början av 2018 och den 1 juli 2018 - för alla kategorier av arbetsgivare.

Den mest intressanta nyheten på vår nya försäljningskanaler Telegram.

Källa: Rossijskaja Gazeta


Läs mer:   Nokia och Samsung har löst patenttvist

Du också kanske gillar

Lägg till en kommentar

Din e-post kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är märkta *