Formularz OS 4 - jak wypełnić prawidłowo?

Formularz OS 4 - jak wypełnić prawidłowo?

Wypełnianie formularzy rachunkowości - jest to ciężka praca, aby być prowadzone w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami przyjętych zasad postępowania i reguł. Prawidłowe umorzenie środków trwałych, aby uniknąć błędów w dziedzinie finansów.

Istniejące rodzaje form systemu księgowego

Utrzymanie sprawozdań finansowych wynika prawo i właściwy wypełnić wiele różnych dokumentów, w tym oddzielne miejsce jest wypełnianie formularzy wyjaśniających trwałych organizacji. Zgodnie z dekretem statystyk Państwowego Komitetu RF 21.01.2003 roku, zostały wprowadzone nowe formy zarządzania systemem operacyjnym rachunkowości, które są z natury obowiązkowe do stosowania przez wszystkie podmioty prawne, niezależnie od ich formy własności. Jedynymi wyjątkami są niskie i organizacje kredytowe. Wcześniejsze formy zostały zniesione.

Pojawienie się nowych regulacji napełniania doprowadziło do wzrostu liczby formularzy rejestracyjnych. Jeśli wcześniej było ich tylko 8, ale teraz liczba akcji chcesz być księgowego ujmowania aktywów bazowych przedsiębiorstwo, równa 14.

Formy, które biorą pod uwagę aktywa podstawowe przedsiębiorstwa lub organizacji są następujące:

 • Dokumenty wymagane do ukończenia po przybyciu funduszy. Mają "oznakowanie" i OS-wymiarowej symbol 1, 1a, 1b i 3;
 • Dokumenty, które są wypełnione wewnętrznym przemieszczenie aktywów bazowych przedsiębiorstwa. Mają oznaczenie alfanumeryczne OS-2;
 • Następujące formy są wymagane są wykorzystywane w procedurze odpisów. Ich oznaczenie są następujące - OS 4 OS-4a, 4b-OS;
 • ostatni - to formy powodu obecności i ruchu. Są one oznaczone cyfrą 6 i 6a 6b obejmują,.

Również w prowadzeniu rachunkowości wymagane do ukończenia dokumentów, w których prześledzić ruch urządzenia przeznaczone do montażu. Liczbę tych form należą:

 • tworzą OC-14 OC-15, które są rozumiane procedur akceptacji lub urządzeń transmisji;
 • Forma OC-16 stosowany jest w celu uwzględnienia urządzenia z zidentyfikowanych wad.
Czytaj więcej:   akceptację dostarczenia świadectwa ukończenia - próbkę

Jaka jest forma OS-4 i dlaczego jest to potrzebne

Nie może być sytuacji, w której urządzenia lub obiekty związane z podstawowych zasobów organizacji, pogarsza się i muszą być zlikwidowane zgodnie z przyjętymi formami, aby utrzymać integralność bilansie. W takim przypadku należy skorzystać z formularza pod numerem OC-4 i jego odmian.

Okoliczności wskazujące anulowanie prowadzenia działalności gospodarczej lub organizacji jest uważana za:

 • dokonywania sprzedaży aktywów;
 • Starzenie lub fizycznej degradacji sprzętu należącego do podstawowych środków zapobiegających dalsze operacje;
 • przeprowadzenie eliminacji wypadku lub sytuacji awaryjnej;
 • Aktywa związane z systemem operacyjnym, które zostały zainwestowane w kapitał zakładowy spółki lub przedsiębiorstwa;
 • po zabiegu zapasów Stwierdzono, że brak lub uszkodzenie przedmiotu;
 • OS zostały przekazane lub udział w wymianie;
 • podczas przebudowy modernizacji lub remontu doniosłe sredtstv zostało wyprodukowane.

Jeśli to konieczne, odpis dokumentu motoryzacyjnym sporządzonym zgodnie z formą OS-4a, obowiązkowa rezerwa dla działu księgowości jest nie tylko aktem wycofania, ale również potwierdzeniem organów Automobile Państwowej Inspekcji usunięcie pojazdu z rejestru.

Do innych grup trwałych stosuje tylko dwie odmiany OC-4 OC-4B. Tutaj, w pierwszym przykładzie wykonania stosuje się podczas likwidacji tylko jeden obiekt, powiązane z podstawowymi środkami i drugiej postaci mogą być stosowane, jeżeli to konieczne jednoczesne anulowanie kilku trwałych.

Akt odpisanie OS być wypełnione w dwóch egzemplarzach osób komitetu organizacyjnego, które są specjalnie do tego upoważnioną. Gotowy dokument powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji i zatwierdzony przez kierownika lub dyrektora organizacji, lub przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa.

Komisja w przygotowaniu świadectwa kontroli dla celów odpis powinien określić w nim kilka ważnych punktów:

 • Powody dzieje zbycia aktywów;
 • ocena stanu technicznego po wstępnym badaniu;
 • czy wykonywać usługi odzyskiwania;
 • identyfikacja z listy osób, które mogą być winny przedwczesnego zużycia systemu operacyjnego;
 • czy istnieje możliwość zastosowania do dalszego funkcjonowania poszczególnych podzespołów lub części obiektu jest wyjście z obrotu.
Czytaj więcej:   ustawowych kryteriów kontroli w 2018 roku

Sporządzenie takiego dokumentu jest prawidłowy i uzasadniony powód do oddania obiektu OS hurtowni lub do dalszej realizacji aktywów, które mogą pozostać po przejściu na emeryturę. Najczęściej takie przypadki obejmują obecność metalu lub innych elementów.

Pierwszy egzemplarz podpisanego dokumentu jest zobowiązany do przekazania do działu księgowości. Na podstawie przepisu dokumentów w zakresie rachunkowości zostaną odzwierciedlone wytłoczone aktywów trwałych oraz ich późniejsze odpisy 01.

Drugi powinien być wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo obiektów, gdy są przechowywane w magazynie lub innego tymczasowego zakwaterowania gdzie indziej.

Należy również odzwierciedlać wyniki danych z odpisem obiektu kart zapasów.

Pobierz aplikację tworzy OS 4

Funkcje napełniania

Samo pisanie off jest podzielony na trzy części, z których każda wyświetla informacje o pewnych cechach aktywów zostać umorzone.

Urządzenie 1 zawiera informacje o obiekcie w momencie likwidacji, w szczególności zawiera:

 • koszt odtworzenia;
 • wartość amortyzacji że naliczone od początku eksploatacji obiektu;
 • wartość rezydualna.

Przedmiotem przeszacowanie O w odpowiedniej kolumnie powinny wskazywać wartość końcową wynikającą z aktualizacji. W przypadkach, gdy aktualizacja wartości nie zostało przeprowadzone, a następnie rejestruje się początkowy koszt składnika podczas ustawiania go na wadze.

Sekcja 2 zawiera krótką charakterystykę techniczną oraz indywidualne obiektu, na przykład dostępne w swym składzie metali szlachetnych, specjalnych dostosowań wymaganych dla normalnej pracy, specjalnych akcesoriów. Również w tym dziale przedstawia wniosek dotyczący stanu przedmiotu najmu i możliwości lub niemożliwości jej późniejszego wykorzystania;

Sekcja 3 obejmuje koszty poniesione w związku z odpisem z OS (demontaż, rozbiórka, usunięcie z terytorium) oraz przeniesienia istniejących po odpisywania wartości zapasów, które mogą być przydatne do dalszego wykorzystania lub późniejszej sprzedaży. Informacje dla wypełnienia tej części są zrobione z aktami sporządzone w postaci OC-1, OC-OS-1a i 1b.

Forma T53 płacJaka jest forma płac T53? Ten dowiesz się w tym artykule.

Tutaj dowiesz się, jak wypełnić formularz dziennika gaśnic przeciwpożarowych na przechowywanie wszystkich zasad.

Jak wypełnić formularz OS-1 prawo? Jest napisane tutaj.

Instrukcje dotyczące sposobu wypełniania

Wypełnienie dokumentu zalecany w etapach:

 • Pierwszą rzeczą, którą trzeba wypełnić część okładki, które wskazuje pełną nazwę organizacji lub przedsiębiorstwa, jednostki strukturalne, jest lokalizacja obiektu odpisane;
 • Następnie umieścić datę, gdy składnik aktywów odpis;
 • Następnym krokiem jest określenie, numer i data, która jest podstawą do procedury;
 • Wiersz „powody odpisania” jest konieczne do sformułowania jasne, dlaczego obiekt podlega ustawie o wycofaniu z obiegu. Przyczyn może być awaria, fizyczne pogorszenie, starzenie lub inne;
 • Ponadto, powinno się rozpocząć, aby wypełnić w tabeli. Wszystkie informacje na temat obiektu musi być określona w dniu bezpośrednim obciążeniu. Podstawowe informacje można uzyskać z kart inwentarzowych. Kolumna 7 powinny wskazywać wartość zastępczą obiektu, oraz w kolumnie 9 jest używany do określenia resztkowej. Może być zdefiniowana jako różnica wartości początkowej i amortyzacji, które nagromadziły się na czas odwołania;
 • W drugiej tabeli powinien być przepisywany charakterystykę wyjściową aktywów. W szczególności, konieczne jest, aby określić obecność lub brak metali szlachetnych;
 • Po wypełnieniu obie tabele sporządzone sprawozdanie, które są przyczyny, które spowodowały odwołanie systemu operacyjnego. Po tym, każdy członek komisji podpisuje przy sporządzaniu aktu;
 • Trzecia tabela powinna być wypełniona księgowego. Jest on obliczany wynik finansowy uzyskany w trakcie procedury odwołania. Całkowita ilość zawiera również koszt demontażu i analizy obiektu i otrzymanych za pomocą jego wykonania;
Czytaj więcej:   Jak otworzyć salon fryzjerski od podstaw - krok po kroku

+7 (812) 425-60-36
(St. Petersburg)

8 (800) 333-58-23
dla wszystkich regionów!

To szybkie i za darmo !

Dopiero po zakończeniu wszystkich tabelach stanowią czynu zatwierdzony przez kierownika lub dyrektora organizacji.


Również może jak

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *